De oorzaken

image de oorzaken

Waardoor verzakken woningen en gebouwen?

Het probleem van verzakkende woningen is in Nederland op meerdere plaatsen bekend. Veelal worden die verzakkingen veroorzaakt door toename van negatieve kleef en een wisselende grondwaterstand, waardoor de paalkoppen soms droog en dan weer onder water staan. Hierdoor rotten funderingen weg met alle gevolgen van dien. Er zijn meerdere oplossingen voorhanden. Die oplossingen hebben echter veelal gemeen dat woningen of gebouwen een tijdlang niet bewoond of gebruikt kunnen worden. Daarom is de VDM-vijzelpaal ontwikkeld.