Hoe werkt het?

image hoe werkt het

De VDM-vijzelpaal in detail

De VDM-vijzelpaal wordt in het hart van de bestaande muren geplaatst achter de plint. Afhankelijk van de situatie vanaf de buitenzijde of vanaf de binnenzijde. Er zal altijd gekozen worden voor een plaats, bijvoorbeeld bij gemeenschappelijke bouwmuren, waar de uitvoering het minste overlast bezorgt aan de bewoner of gebruiker van het pand. Enkele voorbeelden waar palen kunnen worden geplaatst:

Hoe werkt het?

Het principe is eenvoudig. Er worden nissen gemaakt in de wanden, meestal op begane grondniveau. Vanuit de nissen in de muur worden gaten verticaal door de fundering geboord. Een mantelbuis (casing) wordt ingebracht en bevestigd aan de fundering. Door deze mantelbuizen worden stalen buispalen hydraulisch de grond ingeperst tot in de vaste zandlaag. De massa van de bovenbouw fungeert als tegenwicht bij het persen. De buissegmenten hebben een diameter van 90 tot 110 mm, het onderste deel bestaat uit een segment met een diameter van 110 tot 160 mm. Spie-trompverbindingen zorgen voor de verbinding van de segmenten. Als de paal op de gewenste diepte is gebracht, wordt deze voorzien van een vooraf berekende voorspanning en gemonteerd aan de mantelbuis. Vervolgens worden buispaal en boorgat gevuld met beton, waardoor er direct een volledig draagvermogen ontstaat! Hierna wordt de inkassing dichtgemetseld en afgewerkt.

>> Technische informatie
>> Principeschets VDM-vijzelpaal